Galop.be - Zoolyx, Belgisch referentielaboratorium geselecteerd als vaste partner door Equine Care Group (2023)

De Equine Care Group (ECG) is een groep paardendierenartsen en -klinieken die zich inzetten voor het optimale welzijn van paarden. Zoolyx is een Belgisch laboratorium met hoogtechnologische instrumenten voor alle soorten uitsluitend veterinaire analyses. Experts van beide bedrijven zullen vanaf nu samenwerken in onderzoek en ontwikkeling. Meer innovatie en continue optimalisatie van diagnostische laboratoriumtesten bij Zoolyx is essentieel om tot betere, snellere diagnoses te komen. Zoolyx wil als dierproeflaboratorium voldoen aan een zeer specifieke vraag naar dieranalyses. Hiermee kunnen paarden, en bij uitbreiding alle diersoorten, sneller een behandeling op maat krijgen, met betere uitkomsten en een grotere overlevingskans tot gevolg.

Tom Mariën (oprichter paardenkliniek Equitom en CEO ECG):
Er zijn veel parallellen te trekken tussen Equine Care Group en Zoolyx. Net als EKG heeft Zoolyx zich van oudsher gericht op het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarnaast zijn de oprichters en oprichters van Zoolyx, Tom Nagels en Frank van Campen, ook dierenarts, net als wij. Ze begrijpen dus de speciale behoeften van dieren. Zij hebben van Zoolyx hun levenswerk gemaakt en behoren tot de absolute top in hun vakgebied. Hun jarenlange expertise in dierspecifieke laboratoriumanalyse onderscheidt hen van concurrerende laboratoria. Deze nauwgezette expertise is ook van het grootste belang bij het uitvoeren en analyseren van bloed, feces, bacteriologisch/virologisch/mycologisch of zelfs histopathologisch onderzoek (tumoren, huidproblemen, enz.) van een kat, paard of ander dier.

We hebben samen met de dierenartsen van ECG besloten om met Zoolyx te gaan werken. De kwaliteit en snelheid van de uitgevoerde analyses en de interpretatie van de resultaten door absolute veterinaire specialisten is een meerwaarde om tot de juiste diagnose te komen en is daarom van groot belang voor een correcte behandeling van onze patiënten.

Frederik Bruyninx (mede-oprichter van ECG, toonaangevende sportdierenarts en Belgische teamspringdierenarts): “We hebben ook regelmatig laboratoriumtesten nodig om de gezondheidstoestand van onze beste paarden te beoordelen. Paarden zijn echte atleten en moeten daarom goed in de gaten gehouden worden. Als teamdierenarts begeleid ik deze paarden naar de belangrijkste internationale concoursen en natuurlijk naar de volgende Olympische Spelen in Parijs in 2024. Nauwe samenwerking met een gespecialiseerd laboratorium komt de paarden ten goede en daar zijn we naar op zoek. Betere en snellere diagnostiek is een enorme meerwaarde.
De kracht van Zoolyx ligt in het feit dat zowel de oprichters als bezielers, Tom Nagels en Frank Van Campen, ook dierenarts zijn. Ze begrijpen onze taal en begrijpen onze behoeften. Hun diepgaande expertise in het uitvoeren en interpreteren van laboratoriumonderzoek is dan ook een grote meerwaarde voor onze dierenartsenpraktijk.”

Filip Vandenberghe (directeur Ziekenhuis Bosdreef, ECVDI-specialist en partner bij ECG): “Bij het Equine Care Team zetten wij ons als dierenartsen in voor de gezondheid en het welzijn van paarden. Alle ECG-specialisten werken nauw samen om kennis en ervaring te delen om dieren de best mogelijke zorg te bieden. Innovatie is de sleutel om aan de top te blijven en Zoolyx als lab is daar een duidelijk voorbeeld van. Een modern ondersteuningslab dat antwoord geeft op onze specifieke vragen stelt ons in staat om als dierenartsen beter werk te leveren.
Toen ik het laboratorium in Aalst bezocht, was ik onder de indruk van de professionaliteit van het Zoolyx-team en de state-of-the-art hoogtechnologische apparatuur. Hun unieke focus op dieren en hun ambitie om hun werk beter en efficiënter te doen, hebben hen als partners voor zich gewonnen. Ze hebben ook een indrukwekkende R&D-afdeling en tal van synergieën met onze ECG-activiteiten. Samen hebben we grote ambities om van Zoolyx een Europees dierreferentielaboratorium te maken. We zouden in de toekomst graag stalen in België kunnen analyseren, die we vaak naar de VS of het VK moeten sturen."

Dierenarts Tom Nagels en Frank Van Campen (oprichters en CEO van Zoolyx): “We zijn vereerd dat Equine Care Group heeft besloten om voor Zoolyx te kiezen als vaste partner voor de toekomst. De analyses die in ons laboratorium worden uitgevoerd, zijn uiteraard van groot belang voor de dierenartsassistent om een ​​juiste diagnose te stellen. Door onze jarenlange ervaring met honden, katten, paarden maar ook met alle andere dieren zoals koeien, schapen, geiten, kippen, konijnen, vogels, reptielen etc. hebben we ook buiten de landsgrenzen een sterke reputatie opgebouwd.
We stellen meer dan 40 mensen tewerk in ons laboratorium en verzorgen de analyses voor meer dan 500 dierenartsen hier in België. We ontvangen ook veel monsters van dierenklinieken, universiteiten, onderzoekscentra en zelfs dierentuinen. We verzamelen monsters over heel België en in de meeste gebieden gebeurt dit tot twee keer per dag.
Met EKG hebben we er een waardevolle partner bij gekregen. We zullen niet alleen alle laboratoriumanalyses voor hen verzorgen, maar we zullen ook samenwerken om nieuwe tests te ontwikkelen. Innovatie en specialisatie zijn de sleutels tot succes en Zoolyx is daar een goed voorbeeld van. We werken graag samen met professionals en dierenartsen, ongeacht de diersoort.

De samenwerking met ECG is een goed voorbeeld van hoe samenwerking in een branche beide partners kan versterken. De synergie is veelbelovend en we gaan ons lab in de nabije toekomst fors uitbreiden. Ons doel: marktleider worden in proefdieranalyse, niet alleen in België maar ook in de buurlanden.'

Over Equine Care Group:

De Equine Care Group (ECG) is een team van dierenartsen en specialisten die hun krachten bundelen om topgeneeskunde en excellente zorg te bieden. Samenwerking is de basis van het team, zowel tussen de dierenartsen en specialisten binnen het team als met externe zorgspecialistische partners. Wetenschap, innovatie en excellente service aan paard, eigenaar en ruiter zijn de kernwaarden van ECG.

Sinds de oprichting in 2021 is ECG uitgegroeid tot een van de toonaangevende Europese spelers in de paardengeneeskunde, met klanten in meer dan 70 landen. Inmiddels hebben zich al 5 paardenklinieken aangesloten bij de groep, die momenteel 230 mensen tewerkstelt, waarvan meer dan 80 dierenartsen.

De groep ontwikkelt momenteel een internationaal netwerk van kwaliteitspartners in de paardengeneeskunde.

Website op internet:https://www.equinecaregroup.com
Facebook:https://facebook.com/Equine-Care-Group
Instagram:https://instagram.com/equinecaregroup

Over Zoolyx:

Zoolyx werd in 2014 gelanceerd als het eerste volledig privé veterinair laboratorium in België, niet verbonden met een menselijk laboratorium. Oprichters Tom Nagels en Frank Van Campen zitten al meer dan 25 jaar in de laboratoriumbusiness. Zo is het bedrijf opgericht door en voor dierenartsen. Zoolyx speelt in op de evolutie van diagnostische technieken en vooruitgang in de diergeneeskunde die een steeds grotere expertise van ondersteunende laboratoria vereisen. Een trend die al in de buurlanden werd waargenomen, maar ook in België aan de gang is.

Honderden dierenartsen en klinieken, maar ook fokkers en particulieren komen voor vragen naar Zoolyx. De farmaceutische industrie, wetenschappelijke onderzoeksinstituten en dierentuinen zijn thuisklanten. Er zijn ook eigen onderzoeken. Zo ontwikkelde Zoolyx in samenwerking met Pairi Daiza een test om het herpesvirus bij olifanten op te sporen. Een van de belangrijkste redenen voor de dood van jonge olifanten!

Hightech activiteiten en instrumenten zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van veterinaire analyses. Nu zijn dat er bijna 100.000 per jaar. Specialisten in huis beheersen een gespecialiseerd vakgebied (paarden, knaagdieren, vogels en exotische dieren) en kunnen daardoor laboratoriumuitslagen heel gericht interpreteren.

De gehele ontwikkeling van onderzoeken, van verzoek tot klacht, verloopt digitaal. Elke klant krijgt er een rekening voor. Het scala aan tests is uitgebreid en evolueert, van routinematige metingen tot zeer gespecialiseerde diagnoses, waaronder PCR, serologie, hormoon, bacteriologie, histopathologie en genetische analyse. De apparatuur en reagentia van Zoolyx-laboratoria, waarvan sommige uniek zijn in onze regio's, zijn volledig aangepast aan veterinaire monsters.

Al deze hightech apparatuur en vakkundig personeel zorgen voor een stroom aan data die dierenartsen omzetten in heldere adviezen/diagnoses. Zo helpt de wetenschap dieren te praten over hoe ze zich voelen. Van de alpaca tot de zeehond, alles heeft iets te zeggen via Zoolyx.


Website op internet:https://www2.zoolyx.be
Facebook:https://www.facebook.com/zoolyxlaboratory
Instagram:https://www.instagram.com/zoolyx_laboratory
YouTube:https://www.youtube.com/@zoolyx_belgium

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Tom Nagels en Frank Van Kampen
info@zoolyx.be

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 14/12/2023

Views: 6213

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.